Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.27 от Устава, Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, с решение от заседанието си на 09.02.2018 г. свиква Извънредно Общо събрание на Съюза на 31.03.2018 г. /събота/ от 930 ч. в Дома на киното – ул.”Екзарх Йосиф” 37, гр.София при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на СБФД
2. Избор на нов председател на СБФД
3. Освобождаване на членове на Управителния съвет на СБФД
4. Избор на нови членове на Управителния съвет на СБФД
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.1 от Устава на СБФД, събранието ще се проведе в същия ден от 1030 часа, на същото място и при същия дневен ред.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СБФД
 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ДО 
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
17 ноември 2017 г., София
  
ОТНОСНО: Становище по разработване на схема за предоставяне на финансови стимули за филмовата индустрия на Република България
  
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
  
Във връзка с Ваше писмо /вх.№59 от 02.11.2017 г./, изпратено в отговор на искането на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, да изразите своето становище по повод на писмото от NU Boyana Film, бих искал да заявя категоричната позиция на Съюза на българските филмови дейци, която беше формирана след консултации в рамките на кинообщността.
 
СБФД възприема направеното предложение като пореден лобистки почин от страна на NU Boyana Film за въвеждане на финансови стимули, този път обект на потенциално „източване”  е Българската банка за развитие, която е държавна институция, създадена за развитие на националната икономика. 
 
По отношение на приложеното изследване, изготвено през 2015 г. от екип от Министерството на икономиката, е важно да се знае, че отличителна характеристика на България в сравнение с останалите страни-членки, които въвеждат финансови стимули, е данъчната система от 10% ДОД и корпоративен, въведен през 2008 г. Няма аналог в сравнителен аспект във връзка със спецификата на данъчната система и размер на данъчните ставки, също така не е ясно с какъв ресурс за кинопроизводство разполагат страните-членки, принадлежали в миналото към Източния блок. В екипа, подготвил схемата за финансови стимули липсва представител на българската кинообщност или поне  не е посочен експлицитно сред авторите. 
 
Друг ключов момент е отсъствието на предложение за предварителна сертификация на конкретната продукция, отсъстват и каквито и да било критерии за финансиране и кои разходи ще се одобряват. Специално държа да отбележа, че когато български продуцент кандидатства за финансиране от НФЦ, той хипотетично може да получи до 79% от разходите на своя планиран бюджет, а в случай, че кандидатства пред Българската банка за развитие за допълнителни средства, се сблъсква с неясен регламент и анонимни оценители. Необходими са също и категорично дефинирани художествени критерии относно даден  проект за филм с оглед на неговата комплексна оценка.   
 
Позволявам си да Ви напомня, че колеги от филмовата общност от години противодействат на лобистките инициативи на NU Boyana Film – с президентско вето по Закона на инвестициите през периода 2012-2013 г., както и  дело в Конституционния съд. Нашата организация, която е пряко заинтересована от дългосрочното развитие на родното кино, не подкрепя цитираното предложение, още повече, че в управленската програма на правителството изрично е посочено, че няма да бъдат въвеждани допълнителни фискални стимули.
 
С уважение,
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /Иван Павлов/                      
                            

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОПИЕ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НФЦ Г-ЖА ЖАНА КАРАИВАНОВА
 
НС на РБ вх.№ПГ-730-00-69/15.11.2017 г.
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
 
На 13.11.2017 г. по инициатива на г-жа Жана Караиванова, директор на ИА НФЦ, беше свикана среща с представителите на филмовите съсловни организации и отделни изявени филмови дейци с цел изграждане на единно становище относно състоянието на българската филмова индустрия към настоящия момент. Всички присъстващи се консолидираха категорично около следната позиция:
 
Без съмнение българското кино в последните 5 години бележи върхови постижения в периода след 1989 година. Категорично доказателство за това са броя на филмите и международните отличия, които те са постигнали. В същото време следва да се направи неблагоприятната за българското кино констатация, че законът за филмовата индустрия не е бил спазван в своята пълнота, като са били намалявани последователно полагащите се по бюджет за филмопроизводството средства, общо за този 5-годишен период в размер повече от 15 милиона лева. Всъщност, от приемането си през 2004 г. досега ЗФИ е бил спазен в частта си за размера на финансиране една единствена година.
 
В следствие на това производственият цикъл на ИА НФЦ към октомври 2017 г. е изключително затруднен и агенцията е изправена пред невъзможността да отговори на изискванията на регулярно и законно номинираните филмови проекти, както и тези, пуснати в производство. 
 
Обнадеждаващо е, че повечето от тези филми, спечелили важни международни награди, са дело на млади автори, често дебюти. Но трябва да се отбележи и това, че средната възраст на българския режисьор, реализиращ своя първи пълнометражен филм, е една от най-високите в Европа. 
 
Ние виждаме като единствено разумно и възможно решение на създадения проблем, отпускането на финансова целева подкрепа за филмопроизводството в България през 2017 г. и лимитирано увеличаване на бюджета за филмопроизводство през 2018 г. Искаме категорично да отбележим, че това не е своеволно искане, а изцяло обосновано от неизпълнението на закона за филмовата индустрия в предходните години.
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
Обръщаме се към вас с пълното убеждение, че вие се отнасяте с изключителна отговорност към проблемите на българската култура, защото тя е основополагащ фактор за съхраняването на българската нация. И като вземете предвид изложените обстоятелства ще намерите позитивно финансово разрешение на проблема.
 
С уважение,
 
Иван Павлов, Председател на СБФД
Иван Тонев - А.Б.О.
Борис Траянов - СБФЗ
Радостина Нейкова – БАФТРС
Владимир Андреев – АФП
Мартичка Божилова
Христо Христов
Анри Кулев
Катя Тричкова
Стефан Командарев
Вера Шандел
Росица Вълканова
Весела Данчева
Петър Попзлатев
Светослав Драганов
Кирил Кирилов
Галина Тонева
Тонислав Христов
Илия Костов
Ярослав Ячев
Асен Владимиров
Емилия Стоева – Академика 21
Радослав Спасов
Мира Сталева
Милена Андонова
 
 
 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ТРЕВОГА ЗА БЪЛГАРСКОТО КИНО

И ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

2009 - 2010 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016


През 1942 година докладват на Чърчил, че бюджетът за култура е съкратен,

а за отбрана драстично е увеличен.

Той им казва: „Ако нямаме култура, за какво да се бием!?"

ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

НА КИНЕМАТОГРАФИЧНАТА ОБЩНОСТ:

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ТРЯБВА ДА ЧУЯТ ВСИЧКИ ИСКАНИЯ

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТМЕНИ

СКАНДАЛНИЯ ПАРАГРАФ 83 ОТ

ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

Вижте:

РЕШЕНИЕ № 1 от 31 март 2011 г. по конституционно дело № 22 от 2010,

съдия докладчик Красен Стойчев: http://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135726833/issue/2717/reshenie-%E2%84%96-1-ot-31-mart-2011-g-po-konstitutsionno-delo-%E2%84%96-22-ot-2010-g

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ТРЕВОГА ЗА БЪЛГАРСКОТО КИНО

И ЗА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

2009 - 2010


ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ИСКРА ФИДОСОВА

Г-Н КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ

Г-Н ТОДОР ДИМИТРОВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ НА ГЕРБ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АХМЕД ДОГАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ДПС

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА АТАКА

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ

Г-Н ИВАН КОСТОВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ НА СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ДО ДЕПУТАТИТЕ

ОТ 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,