ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: предложения за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИДЗФИ) преди приемането му на второ гласуване от НС

ОТВОРЕНО ПИСМО
Относно: предложения за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИДЗФИ) преди приемането му на второ гласуване от НС.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и засиления риск при провеждане на събирания на големи групи от хора на закрито, УС на СБФД, с решение от 30.10.2020 г., ОТЛАГА провеждането на Годишното общо събрание на СБФД, насрочено за 22.11.2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и засиления риск при провеждане на събирания на големи групи от хора на закрито, УС на СБФД, с решение от 30.10.2020 г., ОТЛАГА провеждането на Годишното общо събрание на СБФД, насрочено за 22.11.2020 г., от 9.00 ч., в Дома на киното – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37., покана за което е обнародвана в ДВ № 85/02.10.2020 г. Нова дата за провеждане на общото събрание на Съюза ще бъде определена допълнително.

75.godini.spisanie.kino